Seçmeli Abonelik 2

13 Ağustos 2018

Seçmeli Abonelik 2, zaman sınırı olmaksızın, abonenin istediği 10 kitabı alabilmesini sağlar. Abone, yayınlanan her kitap hakkında bilgilendirilecek, istediği kitabı seçebilecektir. Aynı zamanda, daha önce yayınlanmış kitaplarımızı da bu 10 kitaplık kota dahilinde sitemizden ücretsiz edinebilecektir. Abonelik, 10 kitap alındığında sona erecektir.

Seçmeli Abonelik

13 Ağustos 2018

Seçmeli Abonelik, zaman sınırı olmaksızın, abonenin istediği 20 kitabı alabilmesini sağlar. Abone, yayınlanan her kitap hakkında bilgilendirilecek, istediği kitabı seçebilecektir. Aynı zamanda, daha önce yayınlanmış kitaplarımızı da bu 20 kitaplık kota dahilinde sitemizden ücretsiz edinebilecektir. Abonelik, 20 kitap alındığında sona erecektir.

2. Edremit Kitap Fuarı’ndayız!

8 Ağustos 2018

13-19 Ağustos 2018

12 Mayıs Cumartesi Saat 15.00'te İlker Belek ile
Yazılama Sohbetleri: Sağlığın Politik Ekonomisi

10 Mayıs 2018

“Sosyalizmin bir sistem olarak örgütlendiği ve eşitlikçi ütopyanın pek çok örneğini bütün dünyanın gözleri önüne serdiği, kapitalist ülkelerde işçi sınıfının sosyalizm hedefi yönünde yenilgiye uğradığı, savaş koşullarının savaş dışında her şeye razı olmak psikolojisini yarattığı, buna karşılık toplumsal beklentilerin artıp, kapitalizmin eski sınırları içinde tatmin edilme olanağının kalmadığı bir tarihsel konjonktürde sosyal refah devleti ortaya çıktı ve kendisini sağlık, eğitim alanlarında, işçi sınıfını kapitalizme entegre eden reformlarla somutladı. Sağlık, bu anlamda sınıflar arası “ateşkes”in tüm canlılık ve versiyonlarıyla yaşandığı bir “anlaşma” alanıdır.”*

Konuşmacı: İlker Belek

*Sağlığın Politik Ekonomisi kitabının arka kapak yazısından.

Niğde Kitap Fuarı’ndayız!

24 Nisan 2018

4 Mayıs-13 Mayıs
Niğde Fuar Alanı

Aydın Kitap Fuarı’ndayız!

24 Nisan 2018

25 Mayıs-3 Haziran
Aydın Fuar Alanı

Kocaeli Kitap Fuarı’ndayız!

24 Nisan 2018

5 Mayıs-13 Mayıs
Kocaeli Fuar Alanı

Yazılama Sohbetleri: Projecilik ve Neoliberal Çıkmaz

17 Nisan 2018

Projecilik ve Neoliberal Çıkmaz kitabımızın yazarı Zeynep Beşpınar, 28 Nisan Cumartesi günü, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Kadıköy’de bir söyleşi gerçekleştirecek. Yazarımıza Şule Süzük eşlik edecek.

“Kitap, neoliberal politikaların Türkiye’deki uygulamalarının kadınlar açısından sonuçlarına odaklanıyor. Bunu yaparken, son yıllarda yoğunlaşan, kadınlara yönelik proje ve uygulamaların amaçları ve hayata geçirilme süreçlerini irdeleyerek, neoliberal-muhafazakâr toplumsal dönüşümün önemli bir parçasına ışık tutuyor. Olup bitenlerin kadınların yaşamlarında ne anlama geldiği sorusunu yanıtlamaya çalışıyor. Tartışma, Türkiye’de geleneksel örüntülerin hem toplumsal dokuda hem de aile içinde etkinliğini belirgin ölçüde koruduğu bir bölgeye, dahası, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal gündemleri açısından oldukça belirleyici bir yeri olan Kürt coğrafyasına odaklanarak yürütülüyor.”

Konuşmacılar: Zeynep Beşpınar, Şule Süzük

1 2 3 5