Yazar Hakkında

Yazar Görseli

İlker Belek

1961 doğumlu. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında yine aynı fakültenin Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan, sağlık antropolojisi alanındaki teziyle, uzmanlık aldı. 1996 yılı Ağustos ayından beri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi. 2000 yılında doçent oldu. 2007 yılında TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim ödülü’nü aldı.
Çok sayıda kitabı bulunuyor, bazıları şunlar: Toplumsal Bilinç (1991), Marksist Bakış Açısıyla Bilimsel Teknolojik Devrim ve Endüstriyel Demokrasi (1993), Sınıf, Sağlık, Eşitsizlik (1998), Türkiye İçin Sağlık Tezi (2. Baskı, 1998), Postkapitalist Paradigmalar (2. Baskı 1999), Antalya’da Hekimler (2003), Sosyoekonomik Konumda ve Sağlıkta Sınıfsal Eşitsizlikler: Antalya’da Beş Yıllık Bir Araştırma (2004), Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü (2006), Marksizm ve Sınıf Bilinci (2007), Sosyal Devletin Çöküşü ve Sağlığın Politik Ekonomisi (3. Baskı, 2009), Küba’da Sağlık (3. Baskı, 2015), Esnek Üretim: Derin Sömürü (2. Baskı, 2011), Sağlıkta Dönüşüm: Halkın Sağlığına Emperyalist Saldırı (2012), Kapitalizmde Sınıf (3. Baskı, 2017), Dinin Toplumsal Kökenleri (2015), Din, Toplum, İktidar: İmanın Siyasi Ontolojisi (2016).

Yayınevimizdeki Kitapları

esnek-uretim

Esnek Üretim Derin Sömürü

Her şeyin esnediğinden söz ediliyor. Teknoloji, fabrikalar, istihdam biçimleri, yönetim anlayışı... Esnemenin, üretkenliği artırmanın yanı sıra, işçilerin becerilileşmesine, entelektüel yeteneklerinin…
kubada-saglik

Sosyalizmin Başarısı
Küba’da Sağlık

20,00  14,00 

Küba nüfusu ve yüzölçümü küçük, kişi başı ulusal geliri düşük, ancak gerçekleştirdikleri büyük bir ülke. Küba'nın büyüklüğü, sahip olduğu ulusal…
sagligin_politik_ekonomisi (1) – kapak

Sosyal Devletin Çöküşü
Sağlığın Politik Ekonomisi

40,00  28,00 

Sosyalizmin bir sistem olarak örgütlendiği ve eşitlikçi ütopyanın pek çok örneğini bütün dünyanın gözleri önüne serdiği, kapitalist ülkelerde işçi sınıfının…