Yazar Hakkında

Yazar Görseli

İlker Belek

1961 doğumlu. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında yine aynı fakültenin Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan, sağlık antropolojisi alanındaki teziyle, uzmanlık aldı. 1996 yılı Ağustos ayından beri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi. 2000 yılında doçent oldu. 2007 yılında TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim ödülü’nü aldı.
Çok sayıda kitabı bulunuyor, bazıları şunlar: Toplumsal Bilinç (1991), Marksist Bakış Açısıyla Bilimsel Teknolojik Devrim ve Endüstriyel Demokrasi (1993), Sınıf, Sağlık, Eşitsizlik (1998), Türkiye İçin Sağlık Tezi (2. Baskı, 1998), Postkapitalist Paradigmalar (2. Baskı 1999), Antalya’da Hekimler (2003), Sosyoekonomik Konumda ve Sağlıkta Sınıfsal Eşitsizlikler: Antalya’da Beş Yıllık Bir Araştırma (2004), Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü (2006), Marksizm ve Sınıf Bilinci (2007), Sosyal Devletin Çöküşü ve Sağlığın Politik Ekonomisi (3. Baskı, 2009), Küba’da Sağlık (3. Baskı, 2015), Esnek Üretim: Derin Sömürü (2. Baskı, 2011), Sağlıkta Dönüşüm: Halkın Sağlığına Emperyalist Saldırı (2012), Kapitalizmde Sınıf (3. Baskı, 2017), Dinin Toplumsal Kökenleri (2015), Din, Toplum, İktidar: İmanın Siyasi Ontolojisi (2016).

Yayınevimizdeki Kitapları

% 30 indirim

Marksizm, Sınıf Bilinci, Siyaset

 30,00  21,00

Marksizm açısından sınıf bilinci, sınıfın toplumsal mücadele içinde ortaya çıkan, gelişen ve en nihayetinde kendi siyasi hedefine, toplumsal kurtuluş yoluna…
% 30 indirim
esnek-uretim-derin-somuru

Esnek Üretim Derin Sömürü

 30,00  21,00

Her şeyin esnediğinden söz ediliyor. Teknoloji, fabrikalar, istihdam biçimleri, yönetim anlayışı... Esnemenin, üretkenliği artırmanın yanı sıra, işçilerin becerilileşmesine, entelektüel yeteneklerinin…
% 30 indirim
Din_Bilim_Felsefe_final

Aklın Dogmayla Savaşı
Din Bilim Felsefe

 25,00  17,50

Bugün din en önemli sömürü araçlarından birisidir. Bireyi ekonomik, toplumsal ve siyasal sömürü karşısında en azından sessiz kılar. Sömürünün tanrının…
% 30 indirim
din_toplum_iktidar_2_baski-kapak

İmanın Siyasi Ontolojisi
Din, Toplum, İktidar

Dinin toplumsal işlevi üzerine eserler üreten İlker Belek, bu kitabında dinin egemenler tarafından ezilenleri yönetmek, artı değere el koymak amacıyla…
% 30 indirim
DİNİN_TOPLUMSAL_KOKENLERi

Animizm, Totemizm, Şamanizm, Din Süreci
Dinin Toplumsal Kökenleri

Toplumsal gelişimin incelenmesinde, toplumsal yaşantıyı tanımlayan iktisadi ilişkilerin ve toplumsallığın, bu ilişkilerden türevlenen sanatsal, bilimsel, hukuki, felsefi, inançsal ve siyasal…
% 30 indirim
avrupa-saglik-ref

'Kel Göründü...'
Avrupa Sağlık Reformları

 18,00  12,60

Burjuva iktisadının aklı ters işliyor. Bu akıl halkın sağlık hak ve gereksinimlerini görmüyor, görmek istemiyor. Kamuyu küçültüp, işletmeleştiriyor. Ateşe benzin…
% 30 indirim
kapitalizmde_sinif_final-kapak-ucuncu baski

Kapitalizmde Sınıf

 20,00  14,00

Global haritanın sınıf dışı milliyetçi-dinci güçler tarafından belirlendiği ve sınıfın değişik siyasi, teknik gerekçelerle neredeyse tümüyle gözden düştüğü günümüz koşullarında,…
saglikta-donusum

Sağlıkta Dönüşüm

Sağlıkta Dönüşüm bir piyasalaştırma operasyonudur. Sosyalizmin ve ilişkili olarak sosyal devletin çöktüğü bir politik ortamda, kapitalist sistemin, sermaye sınıfının, arsız biçimde…
esnek-uretim

Esnek Üretim Derin Sömürü

Her şeyin esnediğinden söz ediliyor. Teknoloji, fabrikalar, istihdam biçimleri, yönetim anlayışı... Esnemenin, üretkenliği artırmanın yanı sıra, işçilerin becerilileşmesine, entelektüel yeteneklerinin…
% 30 indirim
kubada-saglik

Sosyalizmin Başarısı
Küba’da Sağlık

Küba nüfusu ve yüzölçümü küçük, kişi başı ulusal geliri düşük, ancak gerçekleştirdikleri büyük bir ülke. Küba'nın büyüklüğü, sahip olduğu ulusal…
% 30 indirim
sagligin_politik_ekonomisi (1) – kapak

Sosyal Devletin Çöküşü
Sağlığın Politik Ekonomisi

 40,00  28,00

Sosyalizmin bir sistem olarak örgütlendiği ve eşitlikçi ütopyanın pek çok örneğini bütün dünyanın gözleri önüne serdiği, kapitalist ülkelerde işçi sınıfının…