% 40 indirim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Madde, Diyalektik ve Toplum

“Gelecekte tarihçiler, içinden geçtiğimiz bu dönem hakkında yazarken mutlaka, ister satır arasında olsun isterse heyecanla anarak, ama mutlaka Madde, Diyalektik ve Toplum (MDT) dergisinin 2018 yılında yayımlanmaya başlamasından bahsedecekler. Çünkü MDT sadece bilimi savunan bir dergi değil; MDT sermaye sınıfının biriktirdiği bütün metafizik, idealist çarpıtmalara karşı mücadele etmek üzere yola çıktı. Bilinemezciliğe kapı aralamayı hiç denemedi. Çağdaş sınıf mücadelelerini görmezden gelmek bir yana, doğrudan emekçi sınıflardan yana taraf tuttu. Çağımızın sosyalizme geçiş çağı olduğunun bilinciyle hareket etti. Diyalektik materyalizmi, bilimsel verilerin en üst düzeyde genellenmesinin yanı sıra mücadele içinde gelişecek dinamik bir kuram olarak ele almayı tercih etti. İçinden geçtiğimiz şu karanlıkta unutturulmaya çalışılan reel sosyalizmin bilimdeki kazanımlarını belgelemeye, gün ışığına çıkarmaya çalıştı. Bilim emekçilerinin toplumsal, siyasi sorumluluğuna örnek oluşturan kişileri bu yönleriyle ele aldı.”

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE BİLİM

• Sovyetler Birliği’nde Psikiyatri Kötüye mi Kullanıldı?
• Lısenko’nun Çalışmaları ve Yöneltilen Eleştirilerin Tarihsel Arka Planı
• Ekim Devrimi Neden Toplum Sağlığında Diğer Sistemlere Göre Başarılı Oldu?

KARL MARX 200 YAŞINDA

• Karl Marx’ın Bilime Katkıları
• Marx’ın Doktora Tezi: Diyalektik Materyalizmin İşaret Fişeği
• Bilimin Bilimi: Bernal
• Marx ve İnsan Doğası: Bir Giriş
• Marksizm’in Biyoloji Tartışmalarındaki Etkisi: Levins ve Lewontin
• Biyolojide Diyalektiği Savunmak

BİLİMDE İDEALİST SAPMALAR

• Irk Kavramına Bilimsel Çerçeveden Bakış
• Bilimle Desteklenen Bir İdealist Akım: Biyolojik Belirlenmecilik
• Burjuvazinin “İnsan Bencildir” Tezinin Eleştirisine Doğru
• Halk Sağlığında İdealist Sapmalar

STEPHEN HAWKING

• Stephen Hawking’i Nasıl Bilirsiniz?
• Einstein’dan Hawking’e Burjuva Aydınlanmacılığı
• “Zamanın Kısa Tarihi” Üzerine

BİLİMSEL DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN GELİŞİMİ

• Kopernik, Galileo, Kepler ve Newton: Bilimsel Dünya Görüşünün Oluşmasını Nasıl Etkilediler?
• Darwin’in Evrim Kuramının Bilimsel Dünya Görüşünün Doğuşuna Katkısı
• Feuerbach’tan Günümüze Militan Ateizmin Diyalektik Eleştirisi
• Kuantum Fiziği Diyalektik Materyalizm ile Çelişir mi?
• Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Bilim Kültürü
• Yaşamın Başlangıcı ve Oparin

KARL MARX 200 YAŞINDA

• Marx’ın Matematik Notları

100,00  60,00 

“Gelecekte tarihçiler, içinden geçtiğimiz bu dönem hakkında yazarken mutlaka, ister satır arasında olsun isterse heyecanla anarak, ama mutlaka Madde, Diyalektik…
% 30 indirim
diyalektik

Bilimsel Yeni Verilerin Işığında
Diyalektik Materyalizm

Diyalektik materyalizm herhangi bir felsefi akım değildir; içinde bulunulan siyasi durum ve sınıf mücadeleleri ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzün karanlığında bilime olduğu kadar, siyasi mücadelelere de ışık tutan bu yöntem tekrar ele alınmaya, geliştirilmeye gereksinim duyuyor.

Zira diyalektik materyalizm olmuş bitmiş, tamamlanmış bir kuram değil, yeni bilimsel verilerin ışığında sürekli gelişen bir düşünme yöntemi ve mücadele kılavuzudur.

Bu kitap, dünyanın devrimci bir altüst oluş dönemine doğru gittiğinin inancıyla hazırlandı, çünkü her devrimci dönemin devrimci bir teoriye ihtiyacı var.

20,00  14,00 

Diyalektik materyalizm herhangi bir felsefi akım değildir; içinde bulunulan siyasi durum ve sınıf mücadeleleri ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzün karanlığında bilime…
% 30 indirim
tarihselci-yontem

Tarihselci Yöntem ve Bilim Tarihi

Kendisini ilerici, bilimsel dünya görüşüne sahip sayan her bilim insanının, araştırmalarının yanında bilime ve insan aklına kasteden gericiliğe karşı aydınlanmacı duruşunu sergilemesi gerekmektedir. Bu görevin zorluğu ve aydın kafaya sahip insanların tarih boyunca sayıca az olması yıldırıcı olsa da, bilim insanları, bugüne kadar insan aklının özgürleşebilmesi için enerjisini, zamanını, hatta canını feda etmiş kafaların yolunda yürümelidirler. Bunun yolu da, içinde bulundukları toplumun nereden gelip nereye doğru evrildiği hakkında bir fikre sahip olmak ve bu sürece müdahale etmekten geçer.

Erhan Nalçacı, Fırat Akat, Kutluhan Ertekin, Evrim Gökçe, Simge Aykan, Hazal Artuvan Korkmaz, Güvem Gümüş Akay, Hasan Çalışkan ve Sertaç Üstün’ün ortak çalışmasıdır.

22,00  15,40 

Kendisini ilerici, bilimsel dünya görüşüne sahip sayan her bilim insanının, araştırmalarının yanında bilime ve insan aklına kasteden gericiliğe karşı aydınlanmacı…
% 30 indirim
Din_Bilim_Felsefe_final

Aklın Dogmayla Savaşı
Din Bilim Felsefe

Bugün din en önemli sömürü araçlarından birisidir. Bireyi ekonomik, toplumsal ve siyasal sömürü karşısında en azından sessiz kılar. Sömürünün tanrının emri olduğu yönündeki propagandanın etkisini pekiştirir. Kendisi de zaten, dünyayı yaratanın tanrı olduğunu ileri sürdüğünde, dünyanın eşitsizlik ve adaletsizliklerle dolu bu halinin tanrısal iradenin yaratımı olduğunu söylemiş olur. O nedenle bu dünyanın herhangi bir kutsallığın yaratımı olarak görülemeyeceği fikrinin savunulması son derece önemlidir.

25,00  17,50 

Bugün din en önemli sömürü araçlarından birisidir. Bireyi ekonomik, toplumsal ve siyasal sömürü karşısında en azından sessiz kılar. Sömürünün tanrının…
% 30 indirim
evrimin_isiginda_final (2)

Evrimin Işığında

“Evrimin Işığında”, Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumlarındaki sunumlardan derlenen serinin dördüncü kitabı. 2013 ve 2015 yıllarında düzenlenen son iki sempozyumda ele alınan konular arasında evrim eğitimi, bilim tarihinde evrim kuramının yeri, kültürel evrim gibi sosyal bilim dalları varken; moleküler düzeyde ve popülasyon düzeyinde evrimsel değişimin temel mekanizmaları yeni gelişmeler ve örnekler üzerinden sunuluyor.

25,00  17,50 

"Evrimin Işığında", Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumlarındaki sunumlardan derlenen serinin dördüncü kitabı. 2013 ve 2015 yıllarında düzenlenen son iki sempozyumda…
% 30 indirim
toplumcu yaklasim – kapak

Sağlığa ve Hastalığa Toplumcu Yaklaşım

Toplumcu tıp üzerine eserler veren Dr. Akif Akalın, elinizdeki üçüncü kitabında toplumcu tıp ve sağlığın güncel sorunlarını/konularını ele alıyor ve çağdaş toplumcu tıp uygulamalarından örnekler veriyor. Sağlığın tanımındaki “toplumsal iyilik” kavramını açıkladıktan sonra sağlığa kâr temelli yaklaşımın karşısında hak temelli yaklaşımı tanımlıyor. Daha sonra hastalık kavramının evrimini anlatıyor ve hastalıklara toplumcu yaklaşımı irdeliyor.

25,00  17,50 

Toplumcu tıp üzerine eserler veren Dr. Akif Akalın, elinizdeki üçüncü kitabında toplumcu tıp ve sağlığın güncel sorunlarını/konularını ele alıyor ve…
% 30 indirim
zazaca

Zazakî/Kirmanckî Destûr (Gramer) Be Qesey Kerdenê

Zazaca – Kırmancca dil öğrenim kitabı.

25,00  17,50 

Zazaca - Kırmancca dil öğrenim kitabı.
Kitap kapak 1 MAYIS matbaa YAZILAMA

Farsça–Zazaca–Kurmancca Mukayeseli Gramer ve Temel Sözlük

Günümüzde Anadolu’da ve Mezopotamya’da yaşayan birçok dil siyasal koşullar nedeniyle; geleceğe aktarılabilme, kendini var edebilme olanağından yoksundur.

Bu coğrafyada önemli bir nüfus tarafından konuşulan Zazaca (Kırmancca) ve Kurmancca (Kırdacca) gibi, diğer coğrafya dilleri de kendilerini geliştirme olanaklarından mahrum bırakılmıştır. Hakeza Zazaca (Kırmancca) en fazla tahrip edilen dillerden biri ve yapılan çeşitli araştırmalar dilin mevcut koşullarda kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtmektedir.

Günümüzde Anadolu'da ve Mezopotamya'da yaşayan birçok dil siyasal koşullar nedeniyle; geleceğe aktarılabilme, kendini var edebilme olanağından yoksundur. Bu coğrafyada önemli…