stalin-demokrasi
STOKTA YOK
stalin-demokrasi
STOKTA YOK

Stalin ve Demokrasi – Trotskiy ve Naziler

Grover Furr’e göre SSCB tarihinin Stalin dönemi hakkındaki bütün eski fikirlerimiz, tamamen yeniden yazılmalıdır. Nikita Hruşçov döneminden bu yana neredeyse tamamen kabul görmüş olan Sovyet tarihi yorumu, temelinden yanlıştır. Genel hatlarıyla ve hemen hemen bütün ayrıntılarıyla tamamen yanlıştır. Sovyet tarihi ile ilgili bu görüş ya da paradigma “Trotskiy-Hruşçov-Soğuk Savaş-Garbaçov-antikomünist” modeli olarak adlandırılabilir. Furr buna, “Antistalin” paradigması diyor.

Stokta yok

Grover Furr’e göre SSCB tarihinin Stalin dönemi hakkındaki bütün eski fikirlerimiz, tamamen yeniden yazılmalıdır. Nikita Hruşçov döneminden bu yana neredeyse tamamen kabul görmüş olan Sovyet tarihi yorumu, temelinden yanlıştır. Genel hatlarıyla ve hemen hemen bütün ayrıntılarıyla tamamen yanlıştır. Sovyet tarihi ile ilgili bu görüş ya da paradigma “Trotskiy-Hruşçov-Soğuk Savaş-Garbaçov-antikomünist” modeli olarak adlandırılabilir. Furr buna, “Antistalin” paradigması diyor.

Kitapta yer alan makalelerin ilki, Leon Trotskiy’in, bir şekilde Hitler Almanyası ile işbirliği yapmış olduğuna odaklanıyor. Kanıt niteliğindeki belgelerin sahte olabileceği, gelecekte konuyu inceleyecek olan tarihçileri yanıltmak için “ekilmiş” olabileceği ya da başka bir şekilde yorumlanabileceği olasılığını göz önüne almakla birlikte, yazar, bunun böyle olmadığını iddia ediyor. Yazara göre yalnızca, Trotskiy’in Almanya ile ve muhtemelen Japonya ile de işbirliği yaptığı hipotezi, bugün var olan kanıtları açıklayabilir.

Kitaptaki diğer makalelerde ise yazar, Yosif Stalin’in, Sovyetler Birliği’nde demokratik reformlar yapılmasını istediğini ve bunun için yoğun bir mücadele verdiğini; ancak Merkez Komitesi’ni bu konuda ikna etmeyi başaramadığını anlatıyor.