STOKTA YOK
STOKTA YOK
Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Madde, Diyalektik ve Toplum

“Gelecekte tarihçiler, içinden geçtiğimiz bu dönem hakkında yazarken mutlaka, ister satır arasında olsun isterse heyecanla anarak, ama mutlaka Madde, Diyalektik ve Toplum (MDT) dergisinin 2018 yılında yayımlanmaya başlamasından bahsedecekler. Çünkü MDT sadece bilimi savunan bir dergi değil; MDT sermaye sınıfının biriktirdiği bütün metafizik, idealist çarpıtmalara karşı mücadele etmek üzere yola çıktı. Bilinemezciliğe kapı aralamayı hiç denemedi. Çağdaş sınıf mücadelelerini görmezden gelmek bir yana, doğrudan emekçi sınıflardan yana taraf tuttu. Çağımızın sosyalizme geçiş çağı olduğunun bilinciyle hareket etti. Diyalektik materyalizmi, bilimsel verilerin en üst düzeyde genellenmesinin yanı sıra mücadele içinde gelişecek dinamik bir kuram olarak ele almayı tercih etti. İçinden geçtiğimiz şu karanlıkta unutturulmaya çalışılan reel sosyalizmin bilimdeki kazanımlarını belgelemeye, gün ışığına çıkarmaya çalıştı. Bilim emekçilerinin toplumsal, siyasi sorumluluğuna örnek oluşturan kişileri bu yönleriyle ele aldı.”

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE BİLİM

• Sovyetler Birliği’nde Psikiyatri Kötüye mi Kullanıldı?
• Lısenko’nun Çalışmaları ve Yöneltilen Eleştirilerin Tarihsel Arka Planı
• Ekim Devrimi Neden Toplum Sağlığında Diğer Sistemlere Göre Başarılı Oldu?

KARL MARX 200 YAŞINDA

• Karl Marx’ın Bilime Katkıları
• Marx’ın Doktora Tezi: Diyalektik Materyalizmin İşaret Fişeği
• Bilimin Bilimi: Bernal
• Marx ve İnsan Doğası: Bir Giriş
• Marksizm’in Biyoloji Tartışmalarındaki Etkisi: Levins ve Lewontin
• Biyolojide Diyalektiği Savunmak

BİLİMDE İDEALİST SAPMALAR

• Irk Kavramına Bilimsel Çerçeveden Bakış
• Bilimle Desteklenen Bir İdealist Akım: Biyolojik Belirlenmecilik
• Burjuvazinin “İnsan Bencildir” Tezinin Eleştirisine Doğru
• Halk Sağlığında İdealist Sapmalar

STEPHEN HAWKING

• Stephen Hawking’i Nasıl Bilirsiniz?
• Einstein’dan Hawking’e Burjuva Aydınlanmacılığı
• “Zamanın Kısa Tarihi” Üzerine

BİLİMSEL DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN GELİŞİMİ

• Kopernik, Galileo, Kepler ve Newton: Bilimsel Dünya Görüşünün Oluşmasını Nasıl Etkilediler?
• Darwin’in Evrim Kuramının Bilimsel Dünya Görüşünün Doğuşuna Katkısı
• Feuerbach’tan Günümüze Militan Ateizmin Diyalektik Eleştirisi
• Kuantum Fiziği Diyalektik Materyalizm ile Çelişir mi?
• Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Bilim Kültürü
• Yaşamın Başlangıcı ve Oparin

KARL MARX 200 YAŞINDA

• Marx’ın Matematik Notları

Stokta yok

Sayfa Sayısı

253

Basım Tarihi

İç Sayfa Düzeni

Eren Taymaz

Kapak Görseli

Aralık 2018, Ömer Koçağ

Editör

Erhan Nalçacı

ISBN

978-605-2222-27-0

Yazar

Bilim ve Aydınlanma Akademisi