Kitaplar

Gelenek 144

 • Türkiye-ABD ilişkileri: Bağımsız mı oluyoruz?
  Kemal Okuyan
 • Kriz döneminde ücretler
  Aşkın Süzük
 • Mert Moralı ile söyleşi “Yıkıcı ve kurucu bir estetiğin peşinde”
  Ulaş Özer – Çağrı Kınıkoğlu
 • Kürt siyasetinin dinci gericilik ile dansı
  Özkan Öztaş
 • Gerçekliği değiştirmek
  Zelal Özgür Durmuş
 • Sosyal demokrasi hükümeti mi?
  Âstor Garcîa Çeviri: K. Deniz Budak
 • Dersaadet eskisi gibi değil
  Kaya Tokmakçıoğlu
 • Komünist Enternasyonal’in 100. yılı ve günümüz komünist hareketinin görevleri
  Uluslararası Konferans Sonuç Bildirgesi
 • Krizden umut çıkarmak: 1900’lerin başında İtalya
  Ekin Koç
15,00 

Türkiye-ABD ilişkileri: Bağımsız mı oluyoruz? Kemal Okuyan Kriz döneminde ücretler Aşkın Süzük Mert Moralı ile söyleşi "Yıkıcı ve kurucu bir…

Gelenek 143

 • 23 Haziran notları
  Kemal Okuyan
 • İkinci Kuzey Irak denemesi: Suriye
  Ali Örnek
 • AKP dış siyasetinde Balkanlar
  Ogün Eratalay
 • Türkiye burjuvazisinin bitmeyen Kıbrıs öyküsü
  Anıl Çınar
 • Mâe Africa, ta ser feliz um dia: Afrika için bir dönemlendirme denemesi
  Elçin Solmaz – Ali Somel
 • İşgücü piyasasının yeniden düzenlenmesi bağlamında genç işsizlik
  Doğa Can Oruçoğlu
 • Göçmen ve mültecilerin sınıf içindeki konumu
  Yıldız Koç
15,00 

23 Haziran notları Kemal Okuyan İkinci Kuzey Irak denemesi: Suriye Ali Örnek AKP dış siyasetinde Balkanlar Ogün Eratalay Türkiye burjuvazisinin…

Gelenek 142

 • Düzen siyasetinde kilitlenme ve yönetememe krizi
  Kemal Okuyan
 • Dünyada güncel faşist siyasetler nasıl ele alınmalı?
  Erhan Nalçacı
 • Kürt isyanlarının İslam’la buluşması
  Özkan Öztaş
 • THY emekçileri anlatıyor:
  Yeri gelecek tacize de uğrayacaksınız
 • Kent, sınıf, edebiyat: Kenti ve romanı kazanmak için
  Kaya Tokmakçıoğlu
 • Streaming servislerin yükselişi: Müzikte sermayenin demokratikleşme yalanı
  V. Bora Uğur
 • Genç Werther’in acıları mı, toplumsal ilişkilerin sancısı mı?
  Efe Eğilmez
 • Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün nedenleriyle ilgili tezler: Revizyonizmlere Karşı
  Kurt Gossweiler – Çeviren: Ali San
15,00 

Düzen siyasetinde kilitlenme ve yönetememe krizi Kemal Okuyan Dünyada güncel faşist siyasetler nasıl ele alınmalı? Erhan Nalçacı Kürt isyanlarının İslam’la…
% 30 indirim

Marksizm, Sınıf Bilinci, Siyaset

Marksizm açısından sınıf bilinci, sınıfın toplumsal mücadele içinde ortaya çıkan, gelişen ve en nihayetinde kendi siyasi hedefine, toplumsal kurtuluş yoluna bağlanan bilişsel ve pratik var oluş halidir. Proletarya için bütün bunlar sosyalizm doğrultusunda anlam kazanır. Dolayısıyla Marksizm’de sınıf bilinci konusu sınıfların, kapitalist üretim ilişkileri içinde birbirlerine karşı konumlanışlarında tezahür eden, birbirleriyle ilişkilenme biçimidir. Marksizm sınıf bilinci olgusunu başlı başına bir inceleme alanı olarak değil ama, işte bu mücadele sürecine içkinleşmiş bir olgu olarak tanımlar. Marksizm’de sınıf bilinci, sınıfların karşılıklı ilişki halinde söz konusu edildikleri her tasvirin içeriğine sinmiş en önemli gerçekliklerden birisidir.

Sınıflar mücadele halinde gerçeklik kazanırlar ve bu mücadelede sınıflar o ya da bu derecede bir bilince sahiptirler. Toplumsal devrimler sınıf bilinciyle donanmış sınıflar arasındaki çatışmaların sonucunda ortaya çıkan ve mülkiyet ilişkilerindeki değişimle tanımlı köklü altüst oluşlardır. Bu haliyle sınıf bilinci, sınıfı toplumsal devrime bağlayan dinamik bir olgudur.

30,00  21,00 

Marksizm açısından sınıf bilinci, sınıfın toplumsal mücadele içinde ortaya çıkan, gelişen ve en nihayetinde kendi siyasi hedefine, toplumsal kurtuluş yoluna…
% 30 indirim

Sığırcık Hopti

Uykucu Sığırcık Hopti bir sabah uyanıyor ve kendisini İstanbul’da yapayalnız buluyor. Bütün arkadaşları göç etmiş ve o uyuyakalmış. Ama mahallenin haşarı kızı Yıldız yardımına yetişiyor ve Acar çocuğun, martının desteğiyle mesaj iletimi başlıyor.Hep birlikte heyecanlı bir maceraya atılıyorlar.

20,00  14,00 

Uykucu Sığırcık Hopti bir sabah uyanıyor ve kendisini İstanbul’da yapayalnız buluyor. Bütün arkadaşları göç etmiş ve o uyuyakalmış. Ama mahallenin…
% 30 indirim

Sovyet Öyküleri 3

Sovyet Öyküleri serimizin üçüncüsü olan bu kitap; İrakli Andronikov’dan “Portre” ve Aleksander Tvardovski’den “Sobacılar” olmak üzere iki kısa öyküden oluşuyor.

İrakli Andronikov’un Portre isimli öyküsü, Rus yazar ve şair Lermontov’un hayatının ve eserlerinin tutkulu bir araştırmacısı olan öykü karakterinin, eski bir resmin peşinde geçen uzun serüvenini anlatıyor. Tutkusu ve heyecanına okuru ortak eden öykü, Lermontov’un yaşamına dair biyografik bilgiler içeriyor.

Aleksander Tvardovski’nin Sobacılar öyküsü; hangi yöntemle yakılırsa yakılsın iyi sonuç vermeyen bir sobanın yeniden yaratılma sürecini anlatıyor. Göğsü madalyalarla dolu bir savaş kahramanının bu süreçteki emeğine, efsaneler ve masallarla bilinen “sobacılar”ın gizemli ve tuhaf mesleklerine yakından seyrin kapılarını aralıyor.

15,00  10,50 

Sovyet Öyküleri serimizin üçüncüsü olan bu kitap; İrakli Andronikov’dan “Portre” ve Aleksander Tvardovski’den “Sobacılar” olmak üzere iki kısa öyküden oluşuyor.…
% 40 indirim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Madde, Diyalektik ve Toplum

“Gelecekte tarihçiler, içinden geçtiğimiz bu dönem hakkında yazarken mutlaka, ister satır arasında olsun isterse heyecanla anarak, ama mutlaka Madde, Diyalektik ve Toplum (MDT) dergisinin 2018 yılında yayımlanmaya başlamasından bahsedecekler. Çünkü MDT sadece bilimi savunan bir dergi değil; MDT sermaye sınıfının biriktirdiği bütün metafizik, idealist çarpıtmalara karşı mücadele etmek üzere yola çıktı. Bilinemezciliğe kapı aralamayı hiç denemedi. Çağdaş sınıf mücadelelerini görmezden gelmek bir yana, doğrudan emekçi sınıflardan yana taraf tuttu. Çağımızın sosyalizme geçiş çağı olduğunun bilinciyle hareket etti. Diyalektik materyalizmi, bilimsel verilerin en üst düzeyde genellenmesinin yanı sıra mücadele içinde gelişecek dinamik bir kuram olarak ele almayı tercih etti. İçinden geçtiğimiz şu karanlıkta unutturulmaya çalışılan reel sosyalizmin bilimdeki kazanımlarını belgelemeye, gün ışığına çıkarmaya çalıştı. Bilim emekçilerinin toplumsal, siyasi sorumluluğuna örnek oluşturan kişileri bu yönleriyle ele aldı.”

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE BİLİM

• Sovyetler Birliği’nde Psikiyatri Kötüye mi Kullanıldı?
• Lısenko’nun Çalışmaları ve Yöneltilen Eleştirilerin Tarihsel Arka Planı
• Ekim Devrimi Neden Toplum Sağlığında Diğer Sistemlere Göre Başarılı Oldu?

KARL MARX 200 YAŞINDA

• Karl Marx’ın Bilime Katkıları
• Marx’ın Doktora Tezi: Diyalektik Materyalizmin İşaret Fişeği
• Bilimin Bilimi: Bernal
• Marx ve İnsan Doğası: Bir Giriş
• Marksizm’in Biyoloji Tartışmalarındaki Etkisi: Levins ve Lewontin
• Biyolojide Diyalektiği Savunmak

BİLİMDE İDEALİST SAPMALAR

• Irk Kavramına Bilimsel Çerçeveden Bakış
• Bilimle Desteklenen Bir İdealist Akım: Biyolojik Belirlenmecilik
• Burjuvazinin “İnsan Bencildir” Tezinin Eleştirisine Doğru
• Halk Sağlığında İdealist Sapmalar

STEPHEN HAWKING

• Stephen Hawking’i Nasıl Bilirsiniz?
• Einstein’dan Hawking’e Burjuva Aydınlanmacılığı
• “Zamanın Kısa Tarihi” Üzerine

BİLİMSEL DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN GELİŞİMİ

• Kopernik, Galileo, Kepler ve Newton: Bilimsel Dünya Görüşünün Oluşmasını Nasıl Etkilediler?
• Darwin’in Evrim Kuramının Bilimsel Dünya Görüşünün Doğuşuna Katkısı
• Feuerbach’tan Günümüze Militan Ateizmin Diyalektik Eleştirisi
• Kuantum Fiziği Diyalektik Materyalizm ile Çelişir mi?
• Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Bilim Kültürü
• Yaşamın Başlangıcı ve Oparin

KARL MARX 200 YAŞINDA

• Marx’ın Matematik Notları

100,00  60,00 

“Gelecekte tarihçiler, içinden geçtiğimiz bu dönem hakkında yazarken mutlaka, ister satır arasında olsun isterse heyecanla anarak, ama mutlaka Madde, Diyalektik…
% 30 indirim

Ailesinin Gözünden Kübalı Bir Kahramanın Öyküsü
JUAN ALMEIDA BOSQUE

Küba Devrimi ile sonuçlanan hareketin en başından itibaren Fidel, Raúl, Che ile birlikte mücadele etmiş; Moncada Kışlası’na saldırıda ve Granma yatından Küba’ya çıkanlar arasında yer almış, Küba’nın bağımsızlığı için Sierra Maestra’da sayısız çatışmaya ve muharebeye katılmış gerçek bir kahraman: Juan Almeida Bosque. Devrimin ardından, elli yılı aşkın süre ile devrimin tarihsel önderliğinde yer alan Almeida, askeri görevler almış, bunun yanı sıra partinin idaresinde, devlet yönetiminde ve siyasette de sanatsal yaklaşımı elden bırakmadan üstlendiği görevleri yerine getirmiştir. Bu kitap, devrimin bu mütevazı kahramanının yaşamından ve devrim sürecinden bir kesiti gözler önüne seriyor.

20,00  14,00 

Küba Devrimi ile sonuçlanan hareketin en başından itibaren Fidel, Raúl, Che ile birlikte mücadele etmiş; Moncada Kışlası’na saldırıda ve Granma…

Genel

% 30 indirim
boyun-egme

Ajanda 2018

Türk Edebiyatı’nın seçkin 11 romanından pasajlar ve 1 şiir içeriyor.

15,00  10,50 

Türk Edebiyatı'nın seçkin 11 romanından pasajlar ve 1 şiir içeriyor.
% 30 indirim
marx-ajanda

Marx Ajanda 2018

Doğumunun 200. yılında Marx’a armağanımızdır.

15,00  10,50 

Doğumunun 200. yılında Marx'a armağanımızdır.