Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi

Uğur Pişmanlık

Bu çalışma, bugün 21. yüzyılda yol alırken, özellikle Cumhuriyet yıllarından başlayarak yakın dönem Tarsus tarihinin, onu var eden dinamiklerden biri olarak emekçi sınıfın mücadelesi ekseninde yazılması gerektiği düşüncesiyle ortaya çıktı. Elinizdeki bu kitap, bir anlamda, yakın dönem Tarsus sınıf hareketleri ve siyasi tarihine bir bakış, bir yerel tarih denemesidir.
Bugünden geriye bakıldığında elinizdeki çalışma, Tarsus’un son 200 yıllık tarih süreci içinde, kentin ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel evrelerindeki değişimlere sınıfsal eksende uzanmayı da amaçlamaktadır.
Kitap, adından da anlaşıldığı gibi Tarsus’ta işçi sınıfı tarihini merkeze koymakla birlikte, kentin sanayileşme sürecine ve tarihsel süreçler içinde toplumsal ve kültürel yaşama dair bilgilere de yer vermektedir.
Bu kitapta da, bir kentin emek tarihiyle birlikte, bu tarihin hem tanığı olan, hem de yaratılmasına katkıda bulunanların hikâyelerini ve izlerini bulacaksınız.

Yazar:
Uğur Pişmanlık
Yazılama Sıra No: 64
Dizi: Türkiye Yazıları
Kapak: Gökçe Erbil / Levent Karaoğlu
Sayfa Sayısı: 340
Ebatı: 13,5x21
Fiyatı: 18 TL