İkinci Cumhuriyet'in Düzeni (2. Baskı)

Sosyalistlerin Meclisi

Sosyalistlerin Meclisi’nin geçen dönemki çalışmalarının önemli bir kısmı “İkinci Cumhuriyet’in Düzeni” başlığı altında toplanmış oldu. Kitap bir yıl önce birlikte üretmek için bir araya gelmiş sosy
alist aydınların aynı adla düzenlenen sempozyum konuşmalarından, tebliğlerinden ve makalelerinden oluşuyor.

İkinci Cumhuriyet’in Düzeni Türkiye Cumhuriyeti ta
rihi içinde kuruluş felsefesinden köklü bir kopuşa işaret ediyor, Türkiye’nin gericiliğin ve piyasanın ablukasına nasıl alındığını anlatıyor. Kitapta; AKP’nin eliyle yürütülen ve uluslararası sermayenin siyasi egemenliğine girmek olarak özetlenecek bu dönüşüme ilişkin çok sayıda bilgi, belge ve tez sunuluyor. Aynı zamanda bir sosyalist cumhuriyetin kuruluşu ile sonlanacak İkinci Cumhuriyet’in kaçınılmaz çöküşünün yüzeye çıkmaya başlayan belirtileri de tartışılıyor.

Derleyen: Erhan Nalçacı - Suat Özeren
Yazılama Sıra No: 55
Dizi: Türkiye Yazıları
Kapak: Heval Deniz Çakıcıoğlu / Levent Karaoğlu
Sayfa Sayısı: 261
Ebatı: 16,5x23
Fiyatı: 20 TL