Bir Türkiyelileşememe Öyküsü

Kürt "açılımı" hakkında tartışmalar
Aydemir Güler

Kürt ulusal hareketinin sözcüleri onlarca yıldır "Türkiyelileşmek" diye bir sorun tarif ederler, bu sorunu çözmeyi önlerine koyarlar. Partilerden söz ediliyorsa, hedef "Türkiye partisi" olmaktır. Bu hedef
bir dizi tarihsel nedenle hep emekçilerle ve sol hareketle ittifak kurmayı çağrıştırdı. Gerçekten de Kürt hareketi sendikalarda, meslek örgütlerinde etkin oldu, seçimlerde sol gruplarla ortak çalışmalar
yürüttü. Ancak yetmedi. 2013'te ilan edilen İmralı açılımı, içerde AKP'nin İkinci Cumhuriyet rejiminin, dışarda ABD'nin bölgesel hegemonyasının süreceğini varsayıyordu. Bu perspektiften gittiğinizde
Türkiyelileşemezsiniz. Tersine Türkiye'ye, farklı köken ve kültürlerden gelen halkımıza yabancılaşırsınız.
Bu derleme kitap işte böyle bir noktaya varan süreçte yazılan makalelerden oluşuyor. Kürt hareketinin Türkiyelileşememe öyküsü tartışılıyor.

Yazar: Aydemir Güler
Yazılama Sıra No: 69
Dizi: Türkiye Yazıları
Kapak: Gökçe Erbil/Levent Karaoğlu
Sayfa Sayısı: 243
Ebatı: 13,5x21
Fiyatı: 18 TL
Yayın Tarihi: Ağustos 2013