Tarih Türkiye Sosyalizm

Bir Mirasın Güncelliği
Metin Çulhaoğlu

“Tarih, Türkiye, Sosyalizm: Bir Mirasın Güncelliği” bir geleneğin ve sürekliliğin kitabıdır. Geriye doğru, biraz “zorlayarak” gidilirse, köklerinde 1960'lı yılların “sosyalist devrim-milli demokratik devrim” tartışmaları vardır.

Sonra 1970'li yılların ikinci yarısında Yürüyüş dergisinin polemik yazıları gelir. İkisinin bileşimi, 1970-80 yıllarının Sosyalist İktidar'ıdır. Hepsi birlikte, Türkiye sosyalist hareketi içinden çıkan bir damarın, bir ekolün Marksizm-Sosyalizm-Devrim anlayışının ilk ürünlerinden biri olarak bu kitaba uzanır. İmza tek olsa da, içerik sanıldığından çok daha “kolektif”tir.

En güzeli ise, bu kolektivitenin bugün de sürüyor olmasıdır. Türkiye sosyalist hareketinin marksizme ve sosyalizme yönelen genç kuşakları, öğrenmek için mutlaka Marx'ın, Lenin'in kendi eserlerini de okuyacaklardır, okumalıdırlar.
Ancak, “bu konular” herhangi bir yerde değil de burada, Türkiye'de, sosyalist harekette nasıl, hangi özel vurgu ve odaklanmalarla tartışılmış, böyle bir merak ve ilgi varsa, “Tarih, Türkiye, Sosyalizm” aynı zamanda bunun kitabı, bu ilgi ve meraka yönelik bir yanıttır.

Yazar: Metin Çulhaoğlu
Yazılama Sıra No: 53
Dizi: Teorik Bakış
Kapak: Gökçe Erbil
Sayfa Sayısı: 160
Ebatı: 13,5x21
Fiyatı: 13 TL