Futbolda Emek Sömürüsü

Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu

Bu çalışma, endüstrileşen futbolda futbolcuların ücretleri, transfer tekliflerini değerlendirirken dikkat ettikleri kriterler, transfer hareketlilik nedenleri, transfer aracıları, yaşadıkları ekonomik ve hukuksal problemler, sendikalaşma ve futbolcular ile ilgili statü ve talimatlar gibi futbolda emeği ilgilendiren konuları emek ekseninden irdelemek ve Türkiye futbol piyasasını bir de bu görüngeden resmetmeye çalışmaktadır. Böylece, tüm bu tartışmalar ve çözüme dair atılacak adımlar için bir katkı sunmaya çalışmaktadır.

Çalışmanın temel amacı ise “bilinen ama dile getiril(e)meyen” konularda farkındalık yaratabilmek ve bütün olumsuzluklara rağmen spor emekçilerinde oluşamayan sınıf bilincini ve sendikal bilinci eyleme geçirebilmektir.

Yazar: Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu
Yazılama Sıra No: 72
Dizi: Sporcu Kitaplar
Kapak: Gökçe Erbil/Levent Karaoğlu
Sayfa Sayısı: 135
Ebatı: 13,5x21
Fiyatı: 14 TL
Yayın Tarihi: Ağustos 2013