Marksist Felsefe Kılavuzu

Karl Marx - Friedrich Engels - Vladimir İlyiç Lenin

Bu kitap, Marx, Engels ve Lenin'in çeşitli amaçlarla yazdıkları hemen hemen bütün eserleri içerisinden, felsefe sorunlarıyla doğrudan ilgili bölümlerinin seçilip bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Tümü okuyucuya bir toplu bakış olanağı sağlıyor ve yol gösterici olma niteliği taşıyor.

Parçalar, öğrenciye ve genel okuyucuya bir bütün olarak Marksist dünya görüşünün, ve aynı zamanda mantık, bilgi kuramı, tarih kuramı, ahlâkbilim gibi felsefenin özel dallarına Marksist yaklaşımın açık bir kavranışını vermek amacıyla seçilmiştir.

Yazar: Karl Marx - Friedrich Engels - Vladimir İlyiç Lenin
Yazılama sıra no: 109
Dizi: Marksist Kitaplık
Kapak: Özgür Şahin
Sayfa sayısı: 356
Ebatı: 13.5x21 cm.
Fiyatı: 25 TL

Yayın Tarihi: Mayıs 2015