MÜZİKLİ YAZILAR

Aaron Copland

Bu kitap, Türkçede hakkında çok az metin yayımlanmış olan 20. yüzyıl müziğinin kapsamlı bir incelemesini içeriyor. Yeni Müzik olarak adlandırılan bu türün Avrupa’da yavaş yavaş ortaya çıkışını takip ediyor; Amerika kıtasındaki yansımasını ele...

Dimitriy Şostakoviç

Şostakoviç: İnsanlık onurunu ayaklar altına alan faşizme karşı savaşta, vatanı için duyduğu sevgide ve sanatı algılayış ve uygulamasında, ne yapılması gerektiğine ilişkin, aklına güvenen ve bizlere yol gösteren besteci. Eşit ve özgür bir dünya...