MARKSİST KİTAPLIK

Karl Marx - Friedrich Engels - Vladimir İlyiç Lenin

Bu kitap, Marx, Engels ve Lenin'in çeşitli amaçlarla yazdıkları hemen hemen bütün eserleri içerisinden, felsefe sorunlarıyla doğrudan ilgili bölümlerinin seçilip bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Tümü okuyucuya bir toplu bakış olanağı...

Karl Marx - Friedrich Engels

"Bu yapıtta, yeni bir dünya görüşü, toplumsal yaşamı da
kucaklayan tutarlı maddecilik,evrimin en kapsamlı ve en derinlikli bilimi olarak diyalektik, sınıf mücadelesi ve dünya tarihinde yeni bir toplumun, komünist toplumun
yaratıcısı...

Karl Marx

“On dokuzuncu yüzyılın toplumsal devrimi, şiirini geçmişten değil, yalnızca gelecekten çıkarabilir.”

1789 Devriminin ardından kurulan Birinci Fransız Cumhuriyeti, devrimden sonra benimsenen yeni takvime göre “Brumaire” ayının 18. gününde (...