Modern Yunan Tarihinden Kesitler

Stefanos P. Papageorgiou

Türkçe yayımlanmış ya da Türkçeye çevrilmiş literatürde Yunanistan Devleti’nin kuruluş dönemlerine ait eserler yok denecek kadar az. Konuyu akademik düzeyde ele almaya çalışan yayınlarda ise Yunanca kaynaklardan eksik ya da etnik saplantıları çok fazla. Bu nedenle, bu kitap ciddi bir açığı kapatacaktır.

Tarih çevrelerince kabul görmüş bir bi­lim insanı olan yazar Stefanos Papageorgiou epeyce önemli olan bu dö­nemi milliyetçi kaygılara mesafe koymayı başararak nesnel biçimde ele almış.

Çalışma, genel olarak dönemin birinci el kaynaklarına dayanarak hazırlanmıştır. Bu anlamda dönemi kavramaya çalışan araştırmacılar açısından, Türk tarih yazımında eksik olan Yunanca kaynaklara dayanılarak hazırlanan önemli bir veritabanı ola­bilecek nitelikte.

Yazar: Stefanos P. Papageorgiou
Yazılama sıra no: 101
Dizi: Balkan Araştırmaları
Kapak: Özgür Şahin
Sayfa sayısı: 143
Ebatı: 13.5x21 cm.
Fiyatı: 15 TL

Yayın Tarihi: Şubat 2015